top of page

Výsledky súťaže “KAMERA 2003″

V polovici decembra udeľovala Asociácia slovenských kameramanov Ceny Kamera 2003. Do kameramanskej súťaže bolo prihlásených 23 diel, z toho 3 celovečerné filmy, 3 videofilmy, 14 dokumentárnych filmov a 3 reklamné bloky. Päťčlenná odborná porota pod vedením Dušana Hanáka udelila ceny v štyroch kategóriách.CELOVEČERNÝ HRANÝ FILM:

Vladimír Holloš, za kameru vo filme Útek do Budína


TELEVÍYZNY FILM A VIDEOFILM:

Martin Kollár, za kameru vo filme 66 sezón


DOKUMENTÁRNY FILM:

Ján Meliš, za kameru vo dokumentárnych etudách ANTIFA,GRUF,SKÍNI


REKLAMA:

Richard Žolko


Asociácia slovenských kameramanov rozhodla o udelení ceny za celoživotné dielo kameramanovi Stanislavovi Szomolány.


bottom of page