top of page

Výsledky súťaže “KAMERA 2001″

Asociácia slovenských kameramanov rozhodla o udelení Ceny za celoživotné dielo kameramanovi Tiborovi Biathovi. Počas svojho pôsobenia v slovenskom filme nakrútil takmer 70 krátkych a 50 celovečerných a televíznych filmov. Tibor Biath zomrel 5. mája 2012 v Bratislave.CELOVEČERNÝ HRANÝ FILM:

Dodo Šimončič za kameru vo filme SAMOTA

TELEVÍZNY HRANÝ DLHOMETRÁŽNY A KRÁTKY FILM:

Laco Kraus za kameru vo filme Prekliaty služobník lásky

DOKUMENTÁRNY FILM:

Richard Krivda za dokumentárny film Dawn of men

REKLAMA:

Richard Žolko za reklamu VUB nohy


 

Association of Slovak Cinematographers decided to award a prize Tibor Biath for Lifetime Achievement cameraman . During his tenure in the Slovak film he made almost 70 short and 50 feature and television films. Tibor Biath died 05/05/12 in Bratislava, Slovakia.


FEATURE FILM:

Dodo Šimončič for cinematography in the movie SAMOTA


TELEVISION MOVIE AND SHORT MOVIE:

Laco Kraus for cinematography in the movie Prekliaty služobník láskly


DOCUMENTARY:

Richard Krivda for documentary movie “Dawn of men”


COMMERCIAL:

Richard Žolko for commercial “VUB nohy”Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page