DO SÚŤAŽE KAMERA 2019 JE PRIHLÁSENÝCH REKORDNÝCH 133 DIEL.


Tohto roku prihlásili tvorcovia do súťaže KAMERA rekordný počet audiovizuálnych diel – až 133. Ide o diela, ktoré vznikli za ostatné dva roky v rámci hranej filmovej tvorby, dokumentov, televíznych seriálov, krátkych filmov, reklám a videoklipov ako aj študentskej tvorby. Súťaž vyhlasuje Asociácia slovenských kameramanov (ASK) od roku 1999, raz za dva roky, s cieľom podporiť a motivovať zvyšovanie kvality profesie kameramana a prispieť tak k zvyšovaniu celkovej profesionálnej úrovne audiovizuálnej tvorby na Slovensku. Slávnostné udeľovanie cien sa uskutoční 27. novembra 2019 v Kine Lumière. Program 9. ročníka podujatia KAMERA je určený filmárom aj verejnosti; potrvá dva dni, 27. a 28. novembra 2019.


„Teší nás, že počet prihlásených audiovizuálnych diel za posledné dva roky stúpol. Vnímame to nielen ako dôveru v kinematografiu, ktorá tu vznikla, ale tiež ako dôkaz záujmu o našich kameramanov a kameramanky doma ale aj v zahraničí,“ povedal prezident ASK, kameraman Lukáš Teren. Podľa neho má ocenenie za úlohu zviditeľniť kameramanskú profesiu, pričom prechádza naprieč generačným spektrom.


So stúpajúcou tendenciou celého filmového priemyslu na Slovensku súvisí aj dostupnosť nových digitálnych technológií. „Nástup mladšej generácie kameramanov a kameramaniek je najviditeľnejší práve v kategóriách videoklip a reklama. Keby sme k nim prirátali aj počet prihlásených študentských filmov, tak má tohto roku mladá generácia nadpolovičný počet z celkového počtu prihlásených diel,“ spresnil kameraman Noro Hudec, člen prezídia ASK.


Do súťaže sa prihlásilo presne 133 audiovizuálnych diel, z toho 18 celovečerných hraných filmov, 21 dokumentárnych filmov, 5 krátkych filmov, 12 televíznych seriálov, 39 audiovizuálnych reklám, 15 hudobných videoklipov, 23 študentských filmov. Všetky prihlásené práce spĺňajú podmienky súťaže.


Súťažných je sedem kategórií:

1. hraná filmová tvorba,

2. televízny seriál,

3. dokumentárny film,

4. krátky film,

5. audiovizuálna reklama,

6. videoklip,

7. študentský film.


Členovia asociácie udelia ešte dve ceny mimo súťaž: Cenu za technologický prínos a Cenu z