Kamera 2015 predstaví najlepších slovenských kameramanov

Na pôde bratislavského Kina Lumière sa dňa 25. novembra uskutoční slávnostné udeľovanie cien KAMERA 2015. O najlepších kameramanských výkonoch za posledné dva roky rozhodne odborná porota v piatich kategóriách, súčasťou večera bude aj vyhlásenie Ceny za celoživotné dielo.Podujatie sa koná už po siedmykrát a zúčastní sa ho väčšina úspešných slovenských kameramanov, oceňovaných aj v zahraničí.


Súťažná prehliadka kameramanských prác sa koná každé dva roky a je ukážkou najvýznamnejších kameramanských výkonov vo filmovej a televíznej tvorbe a v súvisiacich žánroch. Ocenenia pokrývajú celé spektrum audiovizuálnej tvorby na Slovensku a zároveň sú aj prezentáciou výsledkov práce slovenských kameramanov doma i v zahraničí. „Na kameramanskú prácu sa musíme pozerať komplexne a v celom priereze toho, čo sa na Slovensku robí,“ hovorí kameraman Norbert Hudec, predseda Asociácie slovenských kameramanov. „Zámerom udeľovania cien Kamera 2015 je preto poukázať na prácu slovenských kameramanov, od prác mladých kameramanov na študentských filmoch až po kameramanov, ktorí svoje práce realizujú v zahraničných produkciách.“


Hlavná cena KAMERA 2015 sa udeľuje v kategórii hraná filmová tvorba, ceny budú ďalej udelené za hraný televízny film a televízny seriál, za dokumentárny a krátky hraný film, za audiovizuálnu reklamu a videoklip a za najlepší študentský film. Rozhodne o nich päťčlenná odborná porota.


Pod vedením kameramana Jána Ďuriša bude pracovať v zložení kameramanov Miro Gábor a Dodo Lietavec, ktorí zastupujú dve kameramanské generácie, doplnia ich režisér a spisovateľ Peter Krištúfek a výtvarník Laco Teren.


Súčasťou ceremoniálu bude slávnostne odovzdaná aj Cena za celoživotné dielo kameramana.


Kameramanské ceny majú na Slovensku už dlhú štrnásťročnú tradíciu. Udeľujú sa od roku 2001. Historicky prvú hlavnú cenu v kategórii celovečerný hraný film získal Dodo Šimončič za český televízny film Samota (r. Jaroslav Brabec, 2001), Cenu za celoživotné dielo si odniesol Tibor Biath. „Ocenenie Kamera nás kameramanov nejakým spôsobom spája,“ povedal Norbert Hudec pre novembrové číslo mesačníka Film.sk.

„Za posledných dvadsať päť rokov sme v kinematografii prešli obdobím, keď sa netočili filmy, veľa vzťahov sa rozpadlo a zanikli mnohé profesie. Tým, že sa nepracovalo, jedna generácia skončila a mladšia generácia nemala dôvod pracovať v niektorých profesiách. Kameramani zostali spolu v kontakte aj vďaka tejto cene. Stretli sme sa raz za dva roky a snažili sme sa pozrieť na svoju prácu komplexne, zodpovedne a profesionálne.“

Naposledy sa ceny KAMERA udeľovali v roku 2013. Hlavnú cenu v kategórii hraná filmová tvorba vtedy získal Tomáš Juríček za film Kandidát (r. Jonáš Karásek, 2013), Cenu za celoživotné dielo si odniesol kameraman Ján Ďuriš. KAMERA 2015 nasleduje eu