top of page

KAMERA 2013

ASK vyhlasuje súťaž tvorivú sútaž o najlepší kameramanský výkon v rôznych druhoch a žánroch audiovizuálnych diel, má za cieľ podporiť a motivovať zvyšovanie kvality profesie kameraman a prispieť tak k zvyšovaniu celkovej úrovne audiovizuálnej tvorby na Slovensku.

Základnou podmienkou účasti na tejto súťaži je, že prihlásené dielo spĺňa kritériá vymedzených druhov a žánrov audiovizuálnej tvorby v tomto štatúte a kameramanský výkon na tomto diele vytvoril kameraman(ka), ktorý(á) je občanom Slovenskej republiky, alebo kameraman(ka) inej národnosti, ktorý(á) má trvalé bydlisko na území SR a svojim tvorivým výkonom participoval(a) na vzniku slovenského audiovizuálneho diela.


Ceny súťaže Kamera 2013 v kategóriách uvedených v tomto štatúte udeľuje Asociácia slovenských kameramanov a Literárny fond.
 

Kameru 2013 finančne podporil Audiovizuálny fond.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page