top of page

89. narodeniny kameramana Ivana Puťoru ASK v plnom pracovnom nasadení


22. apríla 2024 sa dožíva v plnom pracovnom nasadení 89 rokov MgA. Ivan Puťora ASK.


Narodil sa v roku 1935 v Užhorode, vtedajšej súčasti Československa. Ivan Puťora je slovenský kameraman, známy predovšetkým ako vynálezca celosvetovo rozšírených rôznych verzií testovacieho obrazca Putora Sharpness Indicator, najmä v prevedení 7A9. Za svoje celoživotné výskumné dielo a cenný prínos do technologického rozvoja kameramanskej profesie mu Asociácia slovenských kameramanov ASK udelila v roku 2017 cenu Kamera 2017. Počas jeho emigrácie v zahraničí získal ďalšie patenty v oblasti filmovej techniky a viaceré zahraničné ocenenia za svoju výskumnú a publikačnú prácu na poli testovacích targetov. Menej známa je skutočnosť, že jeho tvorivý záber však presahuje i do oblasti výtvarnej tvorby, ako dokazuje celoživotná retrospektívna výstava obrazov, veľkoplošných akrylov s abstraktnými motívmi v Piešťanskej galérii v roku 2023. Svoje hudobné nadanie vložil do viacerých hudobných kompozícií.


Indikátor ostrosti vznikol ešte ako súčasť diplomovej práce na katedre kamery pražskej FAMU v roku 1966 a bol primárne určený pre testovanie snímacích objektívov na klasický filmový materiál. Jeho základným, dovtedy nepoužitým riešením je kruhové, sústredné usporiadanie tmavých a svetlých kružníc o určitej priestorovej frekvencii. Na toto unikátne riešenie získal i ČS. patent 124 491 v roku 1967. S takmer šesťdesiat ročným odstupom je možné konštatovať, že jeho testovacie obrazce vďaka svojej originálnej konštrukcii s príchodom digitálnych kamier vôbec nestratili na aktuálnosti. Práve naopak, vznikol ešte zaujímavejší a nový priestor pre skúmanie zložitých vlastností sústavy snímací objektív – čip u digitálnej kamery, alebo fotografického prístroja.  Je cenné a obdivuhodné, že kameraman a vynálezca Ivan Puťora sa i vo svojom vysokom veku kontinuálne venuje práci na zdokonalení pôvodného typu targetu Putora Sharpness Indicator 7A9 a ďalšom rozšírení kolekcie testovacích obrazcov.


Na prelome rokov 2023 a 2024 prišiel Ivan Puťora (vo veku 88 rokov) s významnou inováciou najznámejšieho obrazca 7A9 označenou ako Putora Sharpness Indicator Typ 7A10. Tento nový testovací obrazec umožňuje pracovať s najmodernejšími objektívmi až do rozlišovacej schopnosti 130 čiar na milimeter už v základnom snímacom režime testu. Okrem toho reagujúc na potreby digitálnych technológií vytvoril i úplne novú kolekciu targetov nazvanú Putora Sharpness Indicator 3 Color, ktorá je špeciálne zameraná na detekciu, porovnávanie a skúmanie rôznych špecifických deformácií, vád a skreslení vyskytujúcich sa v digitálnom reprodukčnom reťazci. Nové verzie testovacích targetov sú už v prevedení MATT, teda nie sú citlivé na nežiadúce reflexy od svetelných zdrojov.


Kolekciu najnovších testovacích obrazcov, podobne ako celý rad jeho testovacích obrazcov z jeho vývoja počas uplynulých rokov venoval  Ivan Puťora Ateliéru kameramanskej tvorby Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave, za čo mu patrí mimoriadne poďakovanie pedagógov a študentov AKT FTF VŠMU.  Sú cenným prínosom pre teoretickú a praktickú činnosť na pôde AKT.


Testovacie obrazce Ivana Puťoru od svojho vzniku v  roku 1966 až po súčasnosť si zachovávajú dôležitú a jedinečnú charakteristickú vlastnosť: pre prácu s nimi nie je potrebný žiaden software, všetky informácie je užívateľ schopný odčítať vizuálne priamo z nasnímaného záznamu obrazu a ďalej s nimi pracovať. Sú teda užívateľsky vysoko prívetivé a vhodné nielen na prácu prostredí testovacieho laboratória, ale v ktoromkoľvek prostredí, ktoré sa pri nakrúcaní bežne vyskytuje.


Asociácia slovenských kameramanov ASK a kolektív pedagógov a študentov AKT FTF VŠMU pri príležitosti životného jubilea, v predvečer 89. narodenín praje Ivanovi Puťorovi veľa zdravia, šťastia, síl a osobnej pohody do ďalších rokov.


doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD., ASK

Comments


bottom of page