top of page

Súťaž KAMERA 2015

Asociácia Slovenských Kameramanov vyhlasuje súťaž KAMERA 2015


Kategórie

  • Hlavná cena Kamera 2015 – hraná filmová tvorba

  • Cena za hraný televízny film a televízny seriál

  • Cena za dokumentárny a krátky hraný film

  • Cena za audiovizuálnu reklamu a videoklip

  • Cena za najlepší študentský film


FORMULÁR

http://goo.gl/forms/rfjKO5cczF


PODMIENKY

Základnou podmienkou účasti na tejto súťaži je, že prihlásené dielo spĺňa kritériá vymedzených druhov a žánrov audiovizuálnej tvorby v tomto štatúte a kameramanský výkon na tomto diele vytvoril(a) kameraman(ka), ktorý(á) je občanom Slovenskej republiky, alebo kameraman(ka) inej národnosti, ktorý(á) má trvalé bydlisko na území SR a svojim tvorivým výkonom participoval(a) na vzniku slovenského audiovizuálneho diela. Diela môžu prihlásiť kameramani, ostatní audiovizuálni tvorcovia, producenti, televízni vysielatelia, distribútori a tvorivé umelecké združenia.


Prijaté môžu byť diela, ktoré boli vyrobené a majú copyrightové označenie v záverečných titulkoch © 2013 – po termíne uzávierky 30.11.2013, © 2014, © 2015, premiéra do 25.11.2015 Organizátori súťaže sú oprávnení na základe tohto štatútu prijať do súťaže diela na týchto nosičoch: Digital Betacam SP PAL, HD Cam PAL, DVD, Blu-Ray, HDD, filmová kombinovaná kópia 35 mm alebo 16 mm. Každé prihlásené dielo musí byť dodané na samostatnom nosiči so sprievodným protokolom, na ktorom musí byť uvedený názov diela, jeho minutáž, meno autora – kameramana, názov/meno producenta, kategória do ktorej ho navrhovateľ prihlasuje a krátky popis k dielu.


Diela musia byť dodané na adresu: Asociácia kameramanov Slovenska, Lazaretská 12, 811 07 Bratislava, alebo na adresu FTF VŠMU, Svoradova 2, Bratislava. (kontaktné meno: Noro Hudec)


Podujatie finančne podporil:


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page