top of page

Otvorený list premiérom SR

V Bratislave, dňa 17. marca 2020


Vážený pán premiér Peter Pellegrini, vážený pán designovaný premiér Igor Matovič,


dovoľujeme si vás osloviť v mene Slovenskej filmovej a televíznej akadémie, verejnoprospešnej záujmovej organizácie združujúcej významné osobnosti slovenskej audiovizuálnej kultúry. SFTA sa okrem iného podieľa aj na vytváraní systémového prostredia pre audiovizuálny priemysel a vystupuje na ochranu záujmov jej tvorcov.


S podporou ďalších profesných združení a asociácií pôsobiacich v audiovízii sa obraciame na vás oboch, súčasného i budúceho čelného predstaviteľa nášho štátu a členov vašich vládnych kabinetov. Uvedomujeme si, že výmena vlády a správy tejto krajiny prebieha v nezávideniahodnej situácii, kedy Slovensko spolu s celým svetom bojuje proti šíriacej sa pandémii koronavírusu, ktorej všetky dôsledky si dnes asi nevieme predstaviť. Práve preto sme sa však rozhodli nečakať a konáme.


Slovenská filmová a televízna akadémia v spolupráci so všetkými relevantnými organizáciami pôsobiacimi v audiovizuálnom priemysle zastupuje tisícky ľudí, ktorých sa dôsledky pandémie dotknú zrejme najviac. Reprezentujeme totiž nielen autorov a výkonných umelcov, z ktorých mnohých zavedené opatrenia obrali o jediný príjem, ale aj ďalšie samostatne zárobkovo činné osoby a malé podnikateľské subjekty pracujúce v audiovízii. Profesné skupiny, ako produkční, kameramani, osvetľovači, kostyméri, maskéri, technici stavieb, rekvizitári, patinéri, šoféri, helperi apod., tí všetci zostali vdôsledku preventívnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 bez akéhokoľvek príjmu. Nikto z nich nie je v stálom zamestnaneckom pomere, nikto nepracuje na paušál, všetci sú platení v rámci odpracovaných dní ahodín, nikto znich si nemôže zriadiť „homeoffice“ a pracovať z domu. Ich náročná práca je projektová, vyžaduje cestovanie, stretávanie sa vo veľkých skupinách (filmový štáb má nezriedka viac ako 100 ľudí). To sú podmienky, ktoré sú v súčasnosti nezabezpečiteľné a tak prišlo k masívnemu rušeniu televíznych a filmových výrob, dabingov, nakrúcaniu reklám, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, a to najmenej na obdobie najbližších dvoch až troch mesiacov. Nespochybňujeme oprávnenosť, ani zmysel navrhnutých opatrení. Či už ide o dôsledok nariadenia vlády alebo hlavného hygienika SR, rozumieme, že všetky sú realizované s cieľom zamedziť rozširovaniu koronavírusu a jeho následných tragických dôsledkov.


Skutočnosť je však neúprosná. V dôsledku zrušenia vyššie uvedených akcií prichádzajú tisícky slovenských rodín o všetky svoje príjmy. Príjmy, z ktorých živia svoje deti, platia nájom alebo hypotekárne úvery, elektrinu, plyn, leasingové splátky, spotrebné úvery a v neposlednom rade dane a odvody štátu. Máloktorá rodina pôsobiaca v audiovízii má vytvorené také finančné rezervy a úspory, aby vedela bez problémov zvládnuť výpadok príjmu jedného rodiča, a už vôbec nie oboch. V našom „fachu“ totiž nie je nič výnimočné, ak sú rodičia alebo partneri zároveň aj pracovnými kolegami. Prebiehajúca kríza teda rodinu pôsobiacu v audiovizuálnom prostredí zasiahne fatálne a spôsobí jej existenčné problémy.


Vážený pán premiér Pellegrini, vážený pán designovaný premiér Matovič, vzhľadom na uvádzané fakty sa na vás obraciame s prosbou o pomoc pri našej snahe preklenúť toto pre nás likvidačné obdobie. My všetci pracujúci v audiovízii sme súčasťou kreatívneho priemyslu, ktorý ako vieme je odvetvím budúcnosti. Je to sektor, ktorý môže čoskoro slúžiť a živiť aj ďalšie odvetvia nášho hospodárstva ako je IT, doprava, služby, školstvo a pod, nenechajte ho prosím padnúť na kolená. Slovenská filmová a televízna akadémia vás žiada o urgentné a konkrétne návrhy riešení našich rastúcich existenčných problémov, a to napríklad formou bezúročnej pôžičky poskytovanej autorom, výkonným umelcom, SZČO alebo malým podnikateľom pôsobiacim v audiovízii, odkladom splátok hypotekárnych a iných úverov a leasingových zmlúv a odkladom platenia odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Akákoľvek zvyššie uvedených foriem pomoci, v ideálnom prípade ich kombinácia, bude významným krokom k zabezpečeniu základných životných potrieb našich rodín.


K tejto výzve sa doteraz pripojili nasledovné profesné organizácie a združenia: Asociácia nezávislých producentov, Asociácia producentov animovaného filmu, Asociácia slovenských filmových strihačov, Asociácia slovenských kameramanov, Slovenská asociácia producentov v audiovízii, Únia filmových distributérov, Združenie prevádzkovateľov kín Slovenska.


S nádejou a úctou

Wanda Adamík Hrycová - prezidentka SFTA


za prezídium SFTA:

Katarína Krnáčová – producentka, viceprezidentka SFTA

Tibor Búza – viceprezident SFTA

Peter Dubecký - riaditeľ Slovenského filmového ústavu

Peter Nágel – umelecký riaditeľ Medzinárodného filmového festivalu Artfilm


Peter Bebjak – režisér, producent

Vladislav Struhár – režisér a programátor


Norbert Hudec – kameraman, viceprezident Asociácie slovenských kameramanov


Michal Drobný – člen rady Únie filmových distributérov, Združenie Prevádzkovateľov Kín


Maroš Hečko – producent, scenáristaSignatári:

Milan Lasica – režisér, herec, spisovateľ


Martin Šulík – režisér


Zuzana Mistríková – producentka, prezidentka Asociácie nezávislých producentov


Katarína Kerekesová – režisérka, producentka, riaditeľka Asociácie producentov animovaného filmu


Martin Šmatlák – riaditeľ Audiovizuálneho fondu


Marek Leščák – scenárista

Michal Novinski – hudobný skladateľ

Patrik Pašš – producent


Marko Škop – režisér, producent

Peter Kerekes – režisér, producent

Jozef Heriban – spisovateľ, scenárista, člen Rady Audiovizuálneho fondu


Miloslav Luther – režisér, člen Rady Audiovizuálneho fondu

Maroš Šlapeta – strihač, prezident Asociácie slovenských filmových strihačov


Lukáš Teren – kameraman, prezident Asociácie slovenských kameramanov


Jonáš Karásek – režisér


Marián Urban – producent, riaditeľ Slovenskej asociácie producentov v audiovízii
Comments


bottom of page