top of page

KAMERA 2023: Prihlasovanie diel predĺžené

Nájsť tie najkvalitnejšie kameramanské výkony dá často zabrať aj prihlasovateľom - vybrať si to najlepšie za posledné 4 roky, pripraviť odkaz na screener a vyplniť prihlášku - znie to možno jednoducho, ale pri dlhých filmovacích dňoch a ďalších záväzkoch je aj toto výzvou.


Aj preto sa Asociácia slovenských kameramanov rozhodla termín uzávierky prihlášok diel na cenu KAMERA 2023 predĺžiť do 31. augusta 2023.


Hodnotiteľkám a hodnotiteľom sa tým síce skráti čas na hlasovanie, ale veríme, že posunutie uzávierky prinesie možno aj výherné dielo 10. ročníka ceny KAMERA.Radi by sme pripomenuli, že tento rok je nastavený limit na počet prihlásených diel. V kategóriách cien za televízny seriál, krátky film, audiovizuálnu reklamu, najlepší videoklip a najlepší študentský film do hodnotenia môže byť prihlásené len jedno dielo na kameramana / kameramanku. V kategóriách hraného a dokumentárneho filmu je limit stanovený na dve diela na kameramanku / kameramana. V prípade, že napríklad rôzni producenti prihlásia viaceré projekty jedného tvorcu v danej kategórii, ASK kontaktuje kameramana / kameramanku, aby sa sami rozhodli ktoré dielo ich bude v danej kategórii reprezentovať.


Štatút súťaže nájdete na webe ASK: www.slovakcine.com


Partnermi KAMERA 2023 sú:


Comentarios


bottom of page