top of page

Výnimka pre umelcov pred kamerou – krok k obnoveniu audiovizuálnej tvorby.

(11.5.2020) Úrad verejného zdravotníctva SR na základe žiadosti Ministerstva kultúry SR a zástupcov audiovizuálneho priemyslu prijal 11. mája 2020 opatrenie rozširujúce výnimku z používania ochranných prostriedkov dýchacích ciest (rúška) pre účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu. Začiatkom mája sa zástupcovia audiovizuálneho priemyslu v záujme čo najskoršieho obnovenia audiovizuálnej výroby a zmiernenia ekonomického dopadu pandémie COVID-19 na priemysel dohodli na samoregulačných opatreniach bezpečnej výroby audiovizuálnych diel. Na základe týchto opatrení sa v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR obrátili na Úrad verejného zdravotníctva SR so žiadosťou o udelenie nevyhnutnej výnimky pre výkonných umelcov.

Úrad verejného zdravotníctva SR výnimku udelil a zároveň vymedzil podmienky, ktoré musia producenti splniť, aby sa mohli opäť venovať výrobe projektov:

  • vykonať test RT-PCR na ochorenie COVID-19 umelcom pred nakrúcaním, výrobou alebo podaním umeleckého výkonu; test musí mať negatívny výsledok, nesmie byť starší ako 4 dni, ak činnosť umelca trvá dlhšie, test je nutné obnoviť min. raz za 14 dní,

  • zabezpečiť odstup min. 2 metre medzi umelcami a ďalšími osobami prítomnými na mieste umeleckej činnosti; odstup sa nemusí dodržiavať medzi umelcami navzájom,

  • zabezpečiť dezinfekciu rúk pre umelcov i ďalšie osoby prítomné na mieste umeleckej činnosti,

  • pravidelne dezinfikovať miesto umeleckej činnosti, interiéry pravidelne vetrať,

  • zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti osobám, ktorým sa meraním zistí telesná teplota 37 °C a viac alebo prejavujú iné príznaky ochorenia COVID-19.

Profesijné združenia a zástupcovia slovenského audiovizuálneho priemyslu ďakujú Úradu verejného zdravotníctva SR za ústretovosť a Ministerstvu kultúry za pomoc a podporu pri presadení výnimky. Zároveň potvrdzujú svoj záväzok seriózne a zodpovedne dodržiavať pravidlá stanovené opatrením ÚVZ, ako aj vlastné samoregulačné opatrenia, ktoré sa budú priebežne dopĺňať a spresňovať na základe vývoja epidemiologickej situácie.


Súvisiace správy a dokumenty: 5. máj 2020: Základné bezpečnostné pravidlá pre výrobu audiovizuálnych diel (správa) https://www.asociaciaproducentov.sk/aktuality/2020/samoregulacia-odporucania-sars-cov-2

5. máj 2020: Samoregulačné odporúčania pre nastavenie ochrany pred SARS-CoV-2 v oblasti výroby audiovizuálnych diel (pdf) https://www.asociaciaproducentov.sk/s/AV-produkcia_ochrana-pred-SARS-Slovensko-FINAL.pdf

22. apríl 2020: COVID-19 má obrovský dopad na audiovíziu (správa) https://www.asociaciaproducentov.sk/aktuality/2020/dopady-covid-19-na-av-priemysel

22. apríl 2020: Štruktúra AV priemyslu (pdf) https://www.asociaciaproducentov.sk/s/audiovizualny-priemysel-struktura.pdfDesatoro bezpečného nakrúcania nájdete tu:
Commenti


bottom of page