top of page

INDUSTRY

DAY

Podujatie Industry day organizované Asociáciou slovenských kameramanov poukazuje na kreatívnu prácu tvorcov v audiovizuálnom priemysle.

Zároveň prezentuje súčasné technologické zázemie a vytvára priestor na porovnanie najnovších trendov so zahraničím.

23.5.2019    ·     8:30

Ateliér 727

Elektrárenská  12360

Bratislava - Slovakia

Základné vstupné
10 €

Študenti vysokých škôl
(po preukázaní sa študentským preukazom)
5 €

Študenti stredných škôl
(po preukázaní sa študentským preukazom)
ZADARMO

Členovia ASK
ZADARMO

REGISTRÁCIA

CIEĽ PODUJATIA

Po zániku filmových laboratórií a širšieho zázemia má toto podujatie ambíciu vrátiť Bratislavu a Slovensko na mapu európskeho a svetového diania vo filmovom priemysle.

Dokáže vytvoriť komplexnú platformu so záberom možných riešení ako pre producentov, tak aj pre jednotlivé dielčie profesie neodmysliteľné v procese tvorby filmových a televíznych diel.

ZAMERANIE

ZAMERANIE ASK INUSTRY DAY

Podujatie ASK Industry Days otvára priestor pre prezentáciu etablovaných firiem na slovenskom filmovom trhu, ako aj možnosť zviditeľnenia začínajúcich subjektov na poli prenájmu filmovej techniky alebo jej vývoja.

Hlavným zameraním podujatia je predvádzanie filmovej techniky a inovačných technológií v spojení s kreatívnou prácou a využitím tejto techniky profesionálnymi kameramanmi formou workshopov a názorných prezentácií už realizovaných filmových a televíznych diel.

PRIMÁRNI DIVÁCI A RECIPIENTI

Filmoví a televízni profesionáli

Študenti a učitelia

Verejnosť

WORKSHOPY

Technické a kreatívne postupy filmových profesií

Ťažiskom prezentácie jednotlivých technológií je predstavenie kameramanských riešení a postupov ich využitia formou odovzdania osobnej skúsenosti profesionálnymi kameramanmi, väčšinou členmi Asociácie slovenských kameramanov.

Jednotlivé prezentácie a ukážky zahrňujú oblasť prenájmu kamerovej, osvetľovacej a gripovej techniky s možnosťou presahu na postprodukčný proces, strih, grading, skript, a iné riešenia, ktoré sú integrálnou súčasťou tvorby audiovizuálneho diela.

PRIHLÁSTE SA TERAZ

PREDNÁŠKY

Ďalším bodom programu sú aj tematické prednášky o oblastiach a aspektoch práce podmieňujúcich tvorbu audiovizuálnych diel.

 

Dôležitými témami sú takisto legislatívne a iné rámce, ako napríklad využitie dronov, povolenia na nakrúcanie, a podobne. Tieto témy sú prezentované za účasti zástupcov produkčných spoločností a na ukážkach realizovaných diel.

WORKSHOPY
PREDNÁŠKY

STRETNUTIE S PROFESIONÁLMI

Dôležitým aspektom podujatia ASK Industry Day je možnosť stretnutia a osobnej konzultácie kreatívnych postupov a ponúkaných riešení s množstvom profesionálov v jednom čase a na jednom mieste a zároveň príležitosť priamo si odskúšať jednotlivé technológie a postupy.

ask industry day with people cinematogaphers

10.5.2017

SHINING STUDIO   |   STUPAVA

INUDSTRY DAY 2017
bottom of page