©2019 by ASK

Icon made by Freepik from www.flaticon.com 

Kamera roka je udeľovanie cien za najlepší kameramanský výkon a prehliadka tvorby slovenských kamermaniek a kameramanov